Přeskoč navigaci.

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu

2015

Celosvětová propagační akce Open Access Week externí odkaz, 19.–25. říjen 2015. Téma pro Open Access Week 2015: Open for Collaboration externí odkaz.

SEMINÁŘ: Otevřené repozitáře 2015, VUT v Brně, 12. a 13. 5. 2015

FOSTER

Dny otevřené vědy 2015 externí odkaz, Praha: 21. 4. 2015 a Brno: 23. 4. 2015; celodenní semináře o otevřeném přístupu k vědeckým informacím a tvorbě politik otevřeného přístupu podpořené projektem FOSTER externí odkaz

WORKSHOP: DSpace 5, Ostrava, VŠB-TUO, 14. 4. 2015

2014

Open Access Week 2014

Celosvětová propagační akce Open Access Week, 20.–26. říjen 2014; viz též Týden Open Access v ČR externí odkaz

SEMINÁŘ: Otevřené repozitáře 2014; hlavní téma: Vývoj politiky otevřeného přístupu v ČR, Brno, VUT, 29. a 30. 4. 2014

2013

Open Access Week 2013

Celosvětová propagační akce Open Access Week, 21.–27. říjen 2013;

  • RYGELOVÁ, Pavla. Open Access Week 2013 v ČR. Ikaros [online]. 2014, 18(2) [vid. 2014-02-27]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8157 externí odkaz

Užitečné informace: Otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu externí odkaz; Průvodce OPEN ACCESS externí odkaz; Pavla Rygelová a Tereza Simandlová: OPEN ACCESS externí odkaz (video)

SEMINÁŘ: Politika Evropské komise: zelenou cestou k otevřenému přístupu, Ostrava, VŠB-TUO, 12. 12. 2013

SEMINÁŘ: Otevřené repozitáře 2013: Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení, Brno, VUT, 29. a 30. 5. 2013

  • RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013. Ikaros [online]. 2013, 17(8) [vid. 2015-03-23]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8007 externí odkaz

2012

WORKSHOP: Začínáme s (otevřeným) institucionálním repozitářem, Brno, VUT, 5. listopad 2012

Open Access Week 2012

Celosvětová propagační akce Open Access Week, 22.–28. říjen 2012; Týden otevřeného přístupu i Česku: Přepněte se na Open Access

  • RYGELOVÁ, Pavla. Open Access Week 2012 v ČR. Ikaros [online]. 2013, 17(1) [vid. 2013-02-15]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7816 externí odkaz

České akademické knihovny vyzývají: Přepni se na open access! externí odkaz

Dne 16. května 2012 se AKVŠ ČR připojila k signatářům Berlínské deklarace externí odkaz:

Podpora otevřeného přístupu k publikovaným výsledkům výzkumu a vývoje (PDF: 176 kB, 2 strany); text obsahuje tyto dokumenty:

  • Návrh na rozšíření iniciativy AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu podpisem Berlínské deklarace externí odkaz
  • Politika otevřeného přístupu AKVŠ ČR

SEMINÁŘ: 5. setkání českých uživatelů systému DSpace: Prosazování politiky otevřeného přístupu

  • RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva z 5. setkání českých uživatelů systému DSpace. Ikaros [online]. 2012, 16(6) [vid. 2012-06-07]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7525 externí odkaz

2011

Open Access Week 2011

Celosvětová propagační akce Open Access Week, 24.–30. říjen 2011; Open Access Week 2011 v ČR externí odkaz

SEMINÁŘ: 4. setkání českých uživatelů systému DSpace: Budování repozitářů a jejich zapojení do evropských projektů

  • RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze 4. setkání českých uživatelů systému DSpace. Ikaros [online]. 2011, 15(6) [vid. 2012-06-07]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6962 externí odkaz

IFLA Statement on open access – clarifying IFLA's position and strategy externí odkaz (PDF: 99 kB, 4 strany)

2010

logo Open Access  Zástupci knihoven vysokých škol a Knihovny Akademie věd ČR, kteří se 18. a 19. 5. 2010 sešli v Ostravě na VŠB-TUO v rámci 3. setkání českých uživatelů systému DSpace, se dohodli na neformálním ustavení Iniciativy pro podporu otevřeného přístupu externí odkaz.

Informace o aktivitách této Iniciativy a o otevřeném přístupu (open access) obecně lze nalézt na blogu E-zdroje externí odkaz.

Kontakt: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova[at]vsb.cz.

Open Access Week 2010

Celosvětová propagační akce Open Access Week, 18.–24. říjen 2010; Open Access Week 2010 v ČR externí odkaz

  • RYGELOVÁ, Pavla. Open Access Week 2010 v České republice. Ikaros [online]. 2011, 15(1) [vid. 2012-03-29]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6593 externí odkaz