Přeskoč navigaci.

Odborné aktivity

Klíčové aktivity (Strategický plán pro činnost AKVŠ v letech 2013 až 2015)

Klíčová aktivita 1: Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků

Cíl: Propagace otevřeného přístupu (OA) a podpora prosazování tohoto modelu vědecké komunikace v akademickém prostředí v České republice v návaznosti na aktivity v této oblasti v zahraničí. V tomto smyslu jde o významnou podporu výzkumné činnosti instituce knihovnami na vysokých školách. Za účelem prosazení a podpory OA na univerzitě by knihovny měly mít vybudovánu strategii otevřeného přístupu.

AKVŠ je členem externí odkaz SPARC Europe externí odkaz, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Europe.

Klíčová aktivita 2: Zajištění informační infrastruktury pro vzdělávání a výzkum

Cíl: Informační zabezpečení jako nedílná součást rozvoje každé VŠ a výzkumné organizace. Nastavit stabilní model financování EIZ včetně implementace nástrojů a služeb pro jejich efektivní využívání v ČR.

Klíčová aktivita 3: Podpora informačního vzdělávání a zvyšování informační gramotnosti na vysokých školách

Cíl: Zajistit kvalitní teoretické zázemí pro řešení dílčích témat souvisejících s problematikou zvyšování informační gramotnosti a rozvíjet platformy pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Klíčová aktivita 4: Nové trendy ve vysokoškolských knihovnách a zvyšování kvality jejich služeb

Cíl: Přispět ke zvýšení kvality služeb vysokoškolských knihoven sdílením zkušeností a podporou při zavádění moderních trendů, metod a technologií.

  • Odborná komise pro elektronické informační zdroje – Archiv. Činnost komise byla ukončena k 31. 12. 2008.
  • Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací; Archiv EVŠKP externí odkaz. Činnost komise byla ukončena k 30. 4. 2010.