Přeskoč navigaci.

Dárci a sponzoři

AKVŠ od svého založení spolupracuje s komerčními firmami, které působí v oblasti zajišťování informačních zdrojů, knihovních systémů, knihovních pomůcek, nábytku a výpočetní techniky. Firmy mají možnost se účastnit akcí – konferencí a seminářů, které AKVŠ pořádá, a to buď v doprovodném programu, nebo vyzvanou účastí v programu akce v souladu s jejím tématem. Podmínky této účasti jsou stanovovány organizátory dané akce.

AKVŠ nabízí i další spolupráci formou sponzorství nebo dárcovství, která je založena na smluvním vztahu mezi AKVŠ a danou firmou. Získané finanční prostředky jsou použity k účelu vymezenému smlouvou, vždy jako přispění k podpoře činnosti AKVŠ.

Dárci

Dárcovstvím lze materiálně podpořit jakékoliv aktivity AKVŠ, např. konání konferencí, účast pracovníků členů AKVŠ na vzdělávacích akcích a konferencích v zahraničí, příp. další aktivity v souladu se stanovami AKVŠ. Výše a forma daru není stanovena. Dárce je uveden v daném roce v seznamu dárců na webových stránkách.

Sponzorský program

Sponzorství lze realizovat na základě smlouvy mezi AKVŠ a příslušnou firmou. Sponzorská smlouva se uzavírá na jeden rok, vždy od 1. 11. do 31. 10. následujícího roku. Věnované finanční prostředky jsou použity na činnost AKVŠ v souladu se stanovami. Minimální částka stanovená pro sponzorství je 35 000 Kč.

Sponzorům nabízí AKVŠ po dobu 12 měsíců od podpisu smlouvy tyto propagační služby:

  • firemní logo sponzora na hlavní stránce AKVŠ a informace o firmě v sekci Dárci a sponzoři,
  • firemní stánek a 20minutovou prezentace sponzorské firmy v hlavním programu výroční konference Bibliotheca academica a informace o sponzorství na úvodní webové stránce a v tištěných materiálech konference,
  • firemní logo sponzora na úvodní webové stránce akcí, kde je hlavním pořadatelem AKVŠ, a na materiálech vydávaných pro tyto akce.

Sponzorské smlouvy (vzory)

Aktualizováno 2015-05-19 | 2003–2016 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika