Přeskoč navigaci.

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Základní programové cíle
Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;
 • hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;
 • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni;
 • více viz Klíčové aktivity (Strategický plán pro činnost AKVŠ v letech 2013 až 2015).

Připravujeme workshop: Zjišťování přínosů informačního vzdělávání pro studenty, Brno, MU, 2. 2. 2016

Informace o Setkání ředitelů knihoven členů AKVŠ (PDF: 229 kB, 1 strana), 8. 12. 2015

Bibliotheca academica 2015: ohlédnutí (PDF: 338 kB, 1 strana)

Iniciativa AKVŠ pro podporu nových informačních profesionálů – NIP CZ – informace o skupině sdružující nové informační profesionály

Kontakt

 • Předsedkyně VV AKVŠ ČR:
 • PhDr. Marta Machytková
 • telefon: 224359801
 • Sídlo AKVŠ ČR:
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Výpočetní a informační centrum
 • Zikova 4/1903
 • 166 36 Praha 6-Dejvice
 • IČO: 70977062