3. setkání českých uživatelů systému DSpace

Termín

18. a 19. květen 2010

Téma

Popularizace otevřeného přístupu a repozitářů

Dvoudenní setkání knihovníků, informačních pracovníků a programátorů bylo věnováno tématu otevřeného přístupu k vědecké publikované literatuře a jeho přínosu pro vědeckou práci a komunikaci.

  • RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace. Ikaros [online]. 2010, 14(6) [vid. 2012-06-07]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6254

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Kontakt

Program a organizace: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Místo konání

Aula VŠB-TUO, Ostrava-Poruba

Program 18. května 2010

Program 19. května 2010

Aktualizováno 2012-06-07 | 2003–2012 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika