Odborné akce Asociace 2010

Fotografie z konference Bibliotheca academica 2010
Fotografie z konference Bibliotheca academica 2010
  • TICHÁ, Ludmila. Bibliotheca academica: Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven v roce 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 2011-03-19]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6524>. ISSN 1212-5075.

Aktualizováno 2011-03-19 | 2003–2011 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika