IVIG 2010 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí

Termín

23. září 2010

Téma

Nové technologie v informačním vzdělávání?

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG – ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze a občanským sdružením SPRIG – společnost pro rozvoj informační gramotnosti

Kontakt

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: Ludmila.Ticha@fs.cvut.cz

Mgr. Petra Hornochová, e-mail: hornochova@fsv.cuni.cz

Místo konání

Aula Univerzity Karlovy, U Kříže 8 a 10, Praha 5–Jinonice

Program

Příspěvky ze semináře

  • Zahájení semináře, Ludmila Tichá, ÚK ČVUT
  • Od „učení se“ k „učení“ aneb Vliv informačních a komunikačních technologií (ICT) na proces vzdělávání (se), Jakub Štogr, FF UK
  • Using Second Life as a learning environment, Sheila Weber, University of Sheffield
  • Výsledky průzkumu využívání nových technologií v informačním vzdělávání, Zdeňka Civínová, ÚK ČVUT
  • Technologie a nástroje vhodné k informačnímu vzdělávání, Olga Biernátová, UTB
  • Moderovaná diskuse, moderoval Petr Očko, SPRIG
  • Pracovní odpoledne, vedla Petra Hornochová, FSV UK
  • Shrnutí a zakončení semináře

Aktualizováno 2011-09-26 | 2003–2014 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika