Otevřené repozitáře 2013

Termín

29. a 30. květen 2013

Téma

Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení

Dvoudenní seminář představil aktuální stav prosazování institucionální politiky otevřeného přístupu na Masarykově univerzitě a v Akademii věd ČR. Část semináře byla věnována autorskoprávním otázkám souvisejícím s modelem otevřeného přístupu a s praktickým provozováním institucionálního repozitáře. Druhá část semináře byla věnována problematice zapojení repozitářů do systémů pro sběr a hodnocení výsledků vědecko-výzkumné činnosti. Seminář navázal pod novým názvem na pět úspěšných seminářů – setkání českých uživatelů DSpace (viz 5. setkání v roce 2012).

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně

Kontakt

Program: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Organizace: Petra Sekalová, e-mail: sekalova@lib.vutbr.cz

Místo konání

Centrum VUT v Brně, Antonínská 548/1 (rektorát VUT) – aula

  • RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013. Ikaros [online]. 2013, 17(8) [vid. 2013-09-03]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8007

Program

středa 29. května 2013

  • Prosazování politiky otevřeného přístupu v praxi
  • Autor, dílo, veřejné licence a otevřený přístup

čtvrtek 30. května 2013

  • Repozitáře a systémy pro hodnocení vědeckých výsledků

Fotografie ze semináře externí odkaz