Otevřené repozitáře 2014

Termín

29. a 30. duben 2014

Téma

Vývoj politiky otevřeného přístupu v ČR

Dvoudenní seminář nabídl příspěvky mapující aktuální vývoj politiky otevřeného přístupu na mezinárodní, národní i institucionální úrovni. Úvod semináře byl věnován povinnostem otevřeného přístupu v rámcovém programu Horizont 2020 externí odkaz Evropské komise, zprávě o pracovní skupině otevřeného přístupu při Radě pro výzkum, vývoj a inovace a projektu OpenAIRE externí odkaz. Další část semináře představila institucionální politiky na univerzitách a v Akademii věd ČR, přinesla příspěvek na téma Open Science a představila projekt CORE externí odkaz a iniciativu Open Data CZ externí odkaz.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně externí odkaz

Kontakt

Program: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Organizace: Petra Sekalová, e-mail: sekalova@lib.vutbr.cz

Místo konání

Centrum VUT v Brně, Antonínská 548/1 (rektorát VUT) – aula

Program

úterý 29. dubna 2014

středa 30. dubna 2014

  • 09:00–11:00  Projekty na podporu OA

Fotografie ze semináře externí odkaz