Workshop DSpace 5

Termín

14. duben 2015

Téma

Workshop je zaměřen na výměnu zkušeností s přechodem systému DSpace na verzi 5. Zmíněno bude také přizpůsobení repozitáře pravidlům OpenAIRE externí odkaz.

Workshop, který je určen IT správcům systému DSpace externí odkaz, povede Ing. Ivan Masár externí odkaz (UTB ve Zlíně externí odkaz).

Projekt OpenAIRE logo

V úvodu workshopu v krátké prezentaci Mgr. Daniela Tkačíková (VŠB-TUO a OpenAIRE externí odkaz) připomene souvislost politiky otevřeného přístupu v programu Horizont 2020 externí odkaz a technické interoperability otevřených repozitářů.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VŠB – Technické univerzity Ostrava s podporou projektu OpenAIRE 2020 externí odkaz

Kontakt

Mgr. Pavla Rygelová

Místo konání

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, Ústřední knihovna, výpůjční oddělení (počítačová učebna NK150)

Program