Začínáme s (otevřeným) institucionálním repozitářem

Termín

5. listopad 2012, 13:00–17:00 hod.

Téma

Workshop „Začínáme s (otevřeným) institucionálním repozitářem“ poskytne prostor pro výměnu a získání zkušeností s budováním institucionálního repozitáře. Workshop je určen pro knihovníky a IT pracovníky z institucí, které začínají s budováním repozitáře nebo se teprve na zprovoznění repozitáře chystají.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s ÚK VUT v Brně

Kontakt

Program: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz, telefon: 59 699 5171

Organizace: Mgr. Barbara Čáslavská, e-mail: caslavska@lib.vutbr.cz, telefon: 54114 5141

Místo konání

Centrum VUT v Brně (rektorát), Antonínská 548/1, Brno, Štukový sál, č. 303 (3. nadzemní podlaží); viz mapa

Program

Materiály z workshopu ke stažení

Školitelé

Mgr. Daniela Tkačíková, Mgr. Pavla Rygelová (obě VŠB-TUO), Mgr. Lenka Němečková, Mgr. Věra Pilecká (obě ČVUT), Mgr. Lucie Vyčítalová (UPce), Ing. Lukáš Budínský, Ing. Ivan Masár (oba UTB)

Schéma workshopu

Školitelé se zkušeností s budováním institucionálního repozitáře představí dílčí problematiku spojenou s budováním IR. Jednotliví školitelé představí v krátkém příspěvku své téma:

  • Daniela Tkačíková: úvodní slovo, význam repozitářů, podpora AKVŠ, politika OA Evropské komise
  • Lucie Vyčítalová: základní principy OA a zkušenosti s budováním Digitální knihovny UPce
  • Pavla Rygelová: přizpůsobení metadatových záznamů pravidlům DRIVER, OpenAIRE
  • Lukáš Budínský: služby repozitáře (napojení na systém pro vykazování OBD aj.)
  • Lenka Němečková: SHERPA/ROMEO, politika vydavatelů
  • Věra Pilecká: DSpace na ČVUT – propojení se systémem pro vykazování publikací
  • Ivan Masár: technické možnosti DSpace

Práce ve skupinkách

Debata v menších skupinách pod vedením jednotlivých školitelů. Účastníci by se měli vystřídat u všech školitelů.

Závěrečné shrnutí zkušeností a poznatků

Aktualizováno 2012-11-13 | 2003–2015 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika