IVIG 2015 – Výzkumy a průzkumy

Termín

24. září 2015

Téma

Výzkumy a průzkumy

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG – ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze a občanským sdružením SPRIG – společnost pro rozvoj informační gramotnosti

Kontakt

Ing. Lenka Bělohoubková, e-mail: belohoub@vse.cz

PhDr. Hana Landová, PhD., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: ludmila.ticha@cvut.cz

Místo konání

Aula Univerzity Karlovy, U Kříže 8 a 10, Praha 5–Jinonice

Program

 •   9:30–10:00  Prezence účastníků
 • 10:00–10:15  Zahájení semináře
 • 10:15–11:00
 • Back to basics: the critical turn in Information Literacy, Sonja Špiranec (University of Zagreb, Chorvatsko)
 • 11:00–11:30
 • Výzkumné metody, Laďka Zbiejczuk Suchá (Masarykova univerzita, Brno)
 • 11:30–11:45  Přestávka na kávu
 • 11:45–12:45
 • Celorepublikový průzkum IG VŠ studenta 2015, Jitka Prajsová, Ludmila Tichá, Lenka Bělohoubková (Národní ústav duševního zdraví, Praha; ČVUT, Praha; VŠE, Praha)
 • 12:45–13:30  Přestávka na kávu
 • 13:30–15:30  Workshopy
 • Zjišťování přínosů informačního vzdělávání pro studenty, Gábina Šimková (Masarykova univerzita, Brno)
 • Analýza potřeb a akční výzkum v informačním vzdělávání aneb Kde začíná kruh?, Pavla Kovářová (Masarykova univerzita, Brno)
 • 15:30  Závěrečné shrnutí a zakončení semináře

Aktualizováno 2015-09-29 | 2003–2015 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika