IVIG 2014 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí

Termín

25. září 2014

Téma

Vzdělávání doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG externí odkaz – ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze externí odkaz a občanským sdružením SPRIG – společnost pro rozvoj informační gramotnosti externí odkaz

Kontakt

Ing. Lenka Bělohoubková, e-mail: belohoub@vse.cz

PhDr. Hana Landová, PhD., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: ludmila.ticha@uk.cvut.cz

Místo konání

Aula Univerzity Karlovy, U Kříže 8 a 10, Praha 5–Jinonice

Program

Příspěvky ze semináře externí odkaz

 •   9:30–10:00  Prezence účastníků
 • 10:00–10:15  Úvodní slovo
 • 10:15–11:00
 • Developing information literate researchers at LSE: the jewels in our crown, Jane Secker externí odkaz, Centre for Learning Technology, London School of Economics and Political Science, Velká Británie
 • 11:00–11:15  Přestávka na kávu
 • 11:15–12:30
 • Na stopě vzdělávání uživatelů doktorského studia, Petra Dědičová (VUT v Brně)
 • Informační vzdělávání Ph.D. studentů na 1. LF UK v Praze, Hana Skálová (1. LF, UK)
 • Jak jsme na Univerzitě Pardubice lákali doktorandy, Blanka Jankovská (Univerzita Pardubice)
 • 12:30–13:00  Polední občerstvení
 • 13:00–14:15
 • Rozvoj akademických kompetencí doktorandů v Centru informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě, Pavlína Mazáčová (CEINVE)
 • Teorie vzdělávání dospělých: tipy z kurzu vysokoškolské pedagogiky, Marta Zizienová (TU Liberec)
 • Jak učit medicínu založenou na důkazu v doktorském studijním programu: spolupráce knihovníka a lékaře, Jarmila Potomková, Vladimír Mihál (LF, Univerzita Palackého)
 • Postavení a úkoly knihovníků na vysokých školách při doktorském studiu s ohledem na metodologii vědecké práce, Milan Špála (1. LF, UK)
 • 14:15–14:30  Přestávka na kávu
 • 14:30–15:45
 • Informace pro vědu a výzkum – zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy, Věra Pilecká (ČVUT)
 • Kurzy základů vědecké práce v Akademii věd ČR, Jan Zima (Akademická rada AV ČR)
 • Tvořivé, kritické, inspirativní: zkoušíme to jinak, Kristýna Paulová, Hana Landová, Lenka Pešková (ČZU)
 • „Životní cyklus“ doktoranda VŠE, Alena Doláková, Lenka Bělohoubková (VŠE)
 • 15:45–16:00  Závěrečné shrnutí a zakončení semináře

Aktualizováno 2014-10-01 | 2003–2014 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika