Měření efektivity informačního vzdělávání: novinky a shrnutí tématu

Pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol

Termín

21. březen 2013, 10:00–16:00 hod.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG a Ústřední knihovna VUT v Brně

Kontakt

PhDr. Hana Landová, Ph.D., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

Jan Skůpa, e-mail: skupa@lib.vutbr.cz

Lektoři

PhDr. Hana Landová, Ph.D. (SIC ČZU v Praze)

Mgr. Gabriela Šimková (KISK FF MU)

PhDr. Ludmila Tichá (ÚK ČVUT v Praze)

Místo konání

Centrum VUT v Brně, Antonínská 548/1 (rektorát VUT), zasedací místnost prorektorů, dveře č. 225 v 1. patře vlevo

Program

  • Přednášky:
  • Zahraniční novinky v oblasti hodnocení dopadu informačního vzdělávání, Hana Landová
  • Měření efektivnosti kurzů práce s informacemi v rámci projektu CEINVE, Gabriela Šimková, Jan Zikuška
  • Praktická část:
  • Práce se sadou modelových testových otázek
  • Diskuse zaměřená na sdílení zkušeností

Další informace

Doprava na místo konání: mapa