Služby VŠ knihoven: studentům na míru?

Pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol

Termín

19. duben 2012, 10:00–16:00 hod.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Kontakt

PhDr. Hana Landová, Ph.D., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

Ing. Lenka Bělohoubková, e-mail: belohoub@vse.cz

Lektor

PhDr. Hana Landová, Ph.D. (SIC ČZU v Praze & ÚISK FF UK)

Místo konání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Klub CIKS VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, viz mapa.

Program

  • Úvod: Přehled aktuálních studií s tematikou uživatelů VŠ knihoven a jejich potřeb
  • Současní studenti: jak se učí, jak čtou, jak pracují s informacemi?
  • Služby VŠ knihovny na míru: příklady služeb pro vybrané skupiny uživatelů
  • Práce ve skupinách
  • Diskuse a sdílení zkušeností

Aktualizováno 2012-04-23 | 2003–2015 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika