Měření efektivity informačního vzdělávání: pre-testy, post-testy

Pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol

Termín

27. březen 2012, 10:00–16:00 hod.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG a Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice

Kontakt

PhDr. Hana Landová, Ph.D., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

Ing. Blanka Jankovská, e-mail: blanka.jankovska@upce.cz

Lektoři

Mgr. Jiří Kratochvíl (KUK MU)

PhDr. Hana Landová, Ph.D. (ČZU v Praze)

Místo konání

Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna, Studentská 519, Pardubice

Program

  • Přednáška: Význam a možnosti měření dopadu informačního vzdělávání ve VŠ knihovnách
  • Praktické cvičení: Příprava otázek pro pre- a post-testy
  • Diskuse zaměřená na sdílení zkušeností