IVIG 2012 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí

Termín

20. září 2012

Téma

Hodnocení efektivity informačního vzdělávání: víme, zda něco naučíme?

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG – ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze a občanským sdružením SPRIG – společnost pro rozvoj informační gramotnosti

Kontakt

PhDr. Hana Landová, PhD., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: ludmila.ticha@uk.cvut.cz

Místo konání

Aula Univerzity Karlovy, U Kříže 8 a 10, Praha 5–Jinonice

Program

Příspěvky ze semináře

 • Dopolední blok
 • 10:00–12:30
 • Úvodní slovo, Hana Landová
 • Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky, Ondřej Bárta
 • Měření dopadu informačního vzdělávání v předmětech KUK MU na studenty a doktorandy LF MU, Mgr. Jiří Kratochvíl
 • Zkušenosti s hodnocením získaného efektu elektronického vzdělávání lékařských knihovníků ČR, Eva Lesenková, Adéla Jarolímková
 • Odpolední blok
 • 13:00–16:00  
 • Moderovaná diskuse účastníků semináře, moderuje Michaela Dombrovská
 • Pracovní odpoledne aneb vyzkoušejte si sami!, vede Petra Hornochová
 • Shrnutí a zakončení semináře

Aktualizováno 2012-09-21 | 2003–2015 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika