Sdílení dobré praxe ve výuce citační etiky a práce s citačními manažery

Termín

1. červen 2011, 10:00–16:00 hod.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG a Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice

Kontakt

PhDr. Hana Landová, Ph.D., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

Ing. Blanka Jankovská, e-mail: blanka.jankovska@upce.cz

Lektoři

Mgr. Petra Hornochová, Knihovna Metropolitní univerzity Praha

Mgr. Ilona Trtíková, Ústřední knihovna Českého vysokého učení v Praze

Místo konání

Univerzita Pardubice, přízemí Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95, budova DB, učebna DB01005, viz mapa

Program

  • Přednáška: Možnosti začlenění výuky citační etiky do programu informačního vzdělávání na VŠ
  • Praktické cvičení: Práce s citačními manažery EndNote WebZotero
  • Diskuse zaměřená na sdílení dobré praxe ve výuce citační etiky

Aktualizováno 2011-03-28 | 2003–2014 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika