IVIG 2011 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí

Termín

22. září 2011

Téma

Nová témata v informačním vzdělávání

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG – ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze a občanským sdružením SPRIG – společnost pro rozvoj informační gramotnosti

Kontakt

PhDr. Hana Landová, PhD., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: ludmila.ticha@uk.cvut.cz

Místo konání

Aula Univerzity Karlovy, U Kříže 8 a 10, Praha 5–Jinonice

Program

Příspěvky ze semináře

 • 10:00–12:30
 • Zahájení semináře, Anna Stöcklová, Petr Očko, Hana Landová
 • Zahraniční host: Alexandre Serres (Francie)
 • Prezentace zajímavých projektů z vybraných VŠ:
 • Open access, otevřená věda, propagace, vzdělávání doktorandů a vědeckých pracovníků (Lenka Němečková, ČVUT)
 • Geocaching v knihovnách (Iva Zadražilová, FF MU)
 • Spolupráce v rámci profesní komunity: hledání a propojování nových oblastí, témat a kolegů (Jan Zikuška, FF MU)
 • Prezentace miniposterů
 • 12:30–13:00  Přestávka na oběd
 • 13:00-16:00  
 • Diskuse na téma „Nová témata v informačním vzdělávání“
 • Pracovní odpoledne
 • Shrnutí a zakončení semináře

Aktualizováno 2011-09-26 | 2003–2014 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika