IVIG 2009 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí

Termín

24. září 2009, 10:00–16:00 hod.

Téma

E-learning v informačním vzdělávání

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze a občanským sdružením SPRIG – společnost pro rozvoj informační gramotnosti

Kontakt

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: Ludmila.Ticha@fs.cvut.cz

Místo konání

Aula Univerzity Karlovy, U Kříže 8 a 10, Praha 5–Jinonice, viz informace o areálu UK v Jinonicích.

Program

Příspěvky ze semináře

 • 10:00–12:20
 • Zahájení a úvodní slovo pořadatelů
 • E-learning standards in academic practice – e-sgh lectures in Warsaw School of Economics (SGH) Poland, Katarzyna Witek, CRENSGH, Polsko
 • Trendy, vize a experimenty ve výuce, aneb virtuální prostředí, hry, web 2.0 a role sociálních sítí v procesu přenosu znalostí, Jakub Štogr, UK
 • Přestávka
 • Z NotTrainera NetTrainerem: jak jsme se učili plavat v hlubokých vodách e-learningu, Blanka Jankovská, UPa
 • Třetí rok s e-learningem v knihovně – stále (se) máme co učit, Jan Zikuška, VUT
 • Zkušenosti z přípravy a vedení e-learningových kurzů informační výchovy na PřF a LF MU, Jiří Kratochvíl, MU
 • 12:20–13:00  Přestávka na občerstvení
 • 13:00–16:00
 • My a Moodle – pracovní odpoledne; vedou Blanka Jankovská a Jan Zikuška
 • Zhodnocení semináře, závěr

Aktualizováno 2010-09-28 | 2003–2014 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika