Infogram – cesta správným směrem?

Termín

18. červen 2009, 10:00–14:00 hod.

Téma

Pracovní seminář je zaměřen na posouzení portálu Infogram a návrhy na změny z pohledu uživatelů portálu.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Kontakt

Ing. Lenka Bělohoubková, e-mail: Belohoub@vse.cz

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: Ludmila.Ticha@fs.cvut.cz

Místo konání

Vysoká škola ekonomická v Praze, CIKS – Centrum informačních a knihovnických služeb, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, viz mapa.

Program

  • Představení projektu „Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání“
  • Představení portálu Infogram, cíle pracovního semináře a forma práce
  • Dosud získané připomínky, vzkazy, ankety k Infogramu. Diskuse k jednotlivým sekcím portálu Infogram, sběr připomínek a návrhů na změny.
  • Sdílení výukových a informačních materiálů pro informační vzdělávání
  • Infogram jako clearinghouse pro sbírání a distribuci výukových materiálů
  • Zajímavé náměty z konference LILAC 2009
  • Práce v týmech
  • Praktické využití Infogramu
  • Zhodnocení semináře, závěr

Aktualizováno 2010-04-09 | 2003–2014 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika