Nebojme se e-learningu

Termín

11. listopad 2009, 10:00–16:00 hod.

Téma

Pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol. Nástroje k vytváření a provozování e-learningových kurzů, praktické vyzkoušení práce s nimi a představení již existujících e-learningových kurzů v informačním vzdělávání.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně

Kontakt

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: Ludmila.Ticha@fs.cvut.cz

Bc. Jiří Zikuška, e-mail: zikuska@lib.vutbr.cz

Místo konání

Centrum VUT v Brně – rektorát, Antonínská 1, Brno; zasedací místnost 2.25 (odpoledne přesun do PC učebny)

Program

  • E-learning – pojmy, výhody a nevýhody
  • Účastníci v e-learningu
  • Studijní texty – základní pravidla pro tvorbu distančních materiálů
  • Nástroje pro tvorbu materiálů
  • LMS – funkce, možnosti
  • Zkušenosti z tvorby a výuky v e-learningu

Aktualizováno 2010-04-09 | 2003–2014 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika