Přeskoč navigaci.

Odborná komise pro elektronické informační zdroje

ARCHIV

Činnost komise byla ukončena k 31. 12. 2008.

Komise zahájila svoji činnost v únoru 2002. Zaměřuje se na koordinaci elektronických informačních zdrojů na vysokých školách, na problematiku měření využívání elektronických informačních zdrojů a na řešení autorizovaného a autentizovaného přístupu k těmto zdrojům (spolupráce se sdružením CESNET).

V odborné komisi pracují zástupci z 20 vysokých škol. Úkoly a pracovní problémy jsou řešeny prostřednictvím uzavřené elektronické konference.

Odborná komise pro EIZ vytvořila databázovou aplikaci, ze které jsou dostupné základní informace o elektronických informačních zdrojích na VŠ. Databáze usnadňuje orientaci uživatelů vysokoškolských knihoven v množství dostupných elektronických informačních zdrojů. Data jsou pravidelně aktualizována členy odborné komise.

Dokumenty

Semináře

Prezentace

Odkazy

Zprávy o činnosti