Po obdržení vyrozumění o poskytnutí podpory z Fondu podpory zahraničních cest postupuje žadatel následovně:

 • Je možné realizovat platby za dopravu, ubytování a registraci/konferenční poplatek. Přidělená částka je maximální, podpora bude poskytnuta podle skutečně doložených nákladů do této výše. Faktura musí být vystavena na AKVŠ ČR.
  Fakturační adresa:
  Asociace knihoven vysokých škol ČR
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  Kamýcká 129
  165 00 Praha 6 – Suchdol
  IČO: 70977062

 

 • Ve chvíli, kdy budou známy přesné částky nákladů, zašle podpořený žadatel naskenovaný vyplněný a podepsaný Návrh na zahraniční pracovní cestu jednateli/jednatelce AKVŠ ČR (viz složení VV). Na stejnou adresu zašle i faktury.

 

 • Po návratu žadatel obratem vyplní a podepíše Vyúčtování zahraniční cesty,  přiloží všechny účtenky, jízdenky, palubní lístky apod. a zašle poštou na adresu:
  Ing. Václav Šubrta
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Centrum informačních a knihovnických služeb
  nám. W. Churchilla 1938/4
  130 67 Praha 3

 

 

 • Pro konzultace před uskutečněním plateb či v případě dalších otázek se obracejte na jednatele/jednatelku AKVŠ ČR (viz složení VV).