Zahraniční cesty jsou v rámci AKVŠ ČR uskutečňovány buď s přímou podporou z rozpočtu Asociace (cestu schvaluje Výkonný výbor AKVŠ), nebo v rámci Fondu pro podporu zahraničních cest.

Posláním Fondu podpory zahraničních cest knihovníků Asociace knihoven vysokých škol ČR (FPZC), je podporovat spolupráci českých vysokoškolských knihoven s partnerskými organizacemi v zahraničí a umožnit získávání nových poznatků a praktických zkušeností na mezinárodních konferencích. Během první poloviny roku je vyhlášováno výberové řízení na projekty zahraničních cest pracovníků členských knihoven AKVŠ. Toto výběrové řízení může mít jedno, či dvě kola a řídí se Statutem FPZC.

Díky cestovním zprávám, přednáškám a posterům prezentovaným na konferenci Bibliotheca academica je s novými poznatky z cest uskutečněných za finanční podpory Asociace seznámena komunita vysokoškolských knihovníků i další odborná veřejnost.