Workshop: Zjišťování přínosů informačního vzdělávání pro studenty

Termín

2. únor 2016, 10.00–14.00

Téma

Výzkumy je možné aplikovat na informační vzdělávání pro zpětné zhodnocení efektivity, ale také při jeho přípravě nebo průběhu, což jsou oblasti, na které se tento workshop zaměří. Je možné využít různé zdroje dat i metod, jejichž kombinace, výběr a přípravu si ve skupinách vyzkoušíme v hlavní části workshopu. Jen jedna z možných kombinací při rozhodování, jaké téma zařadit nově, je odborné přesvědčení knihovníka, v čem a jak informační gramotnost uživatelů knihovny rozvíjet. Může se také dotazovat studentů nebo pedagogů, s čím mají při získávání potřebných informací problémy, aby podle toho nastavil lekce. Může vycházet z dat v informačním systému, kdo jaké databáze využívá, nebo z analýzy kvalifikačních prací, jaké jsou použity zdroje a jak je nakládáno s informacemi, a podle toho dát nabídku lekcí, které pomohou studentům s jejich problémy a chybami při vyhledávání, vyhodnocení a efektivním využití informací. Pokud využijeme výsledky výzkumů informačního vzdělávání z jeho přípravy, realizace a zpětné vazby, podaří se nám změnit kruh ve spirálu k efektivnějšímu informačnímu vzdělávání založenému na důkazu. My si jen ukážeme, jak do kruhu vstoupit a jak o něm přemýšlet. Jestli a jak moc jej budete pozvedávat, již záleží jen na vaší práci.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČRIVIG externí odkaz

Kontakt

Ing. Lenka Bělohoubková, e-mail: belohoub@vse.cz

Místo konání

Brno, Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Arne Nováka 1, učebna C15

Přednášející: Pavla Kovářová, Gabriela Šimková

Vzhledem k formátu akce je počet účastníků omezen na 15.