Vážené kolegyně, vážení kolegové,

připojte se k tvorbě Strategického plánu AKVŠ ČR pro roky 2019 – 2021!

Do 15. ledna 2019 máte možnost tento základní dokument asociace připomínkovat.

Zpětnou vazbu můžete poskytnout v rámci jednoduchého formuláře. Další možností je zaslání komentářů přímo předsedkyni VV AKVŠ – Haně Landové (hanalandova@sic.czu.cz).

Předem děkujeme za Vaše návrhy i připomínky.

Za VV AKVŠ ČR

Hanka Landová
předsedkyně