Dne 27. 9. 2018 obdrželi pověření zástupci knihoven členů AKVŠ ČR podrobné informace k ročnímu výkazu o vysokoškolské knihovně za rok 2017.

Sběr dat bude trvat až do 21. 10. 2018.

Kontaktní osobou za VV AKVŠ ČR je Mgr. Jan Kříž z Masarykovy univerzity (jkriz@fss.muni.cz).

Hana Landová
předsedkyně VV AKVŠ