Dne 1. 4. 2019 obdrželi pověření zástupci knihoven členů AKVŠ ČR podrobné informace k ročnímu výkazu o vysokoškolské knihovně za rok 2018.

Sběr dat bude trvat až do 31. 5. 2019.

Kontaktní osobou za VV AKVŠ ČR je Mgr. Jan Kříž z Masarykovy univerzity (jkriz@fss.muni.cz).

Hana Landová
předsedkyně VV AKVŠ