Dne 1. 3. 2017 obdrželi pověření zástupci knihoven členů AKVŠ ČR podrobné informace k ročnímu výkazu o vysokoškolské knihovně za rok 2016.

Sběr dat bude trvat až do 31. 3. 2017.

Kontaktní osobou za VV AKVŠ ČR je Mgr. Jan Kříž z Masarykovy univerzity (jkriz@fss.muni.cz).

 

Hana Landová
předsedkyně VV AKVŠ