Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych vás informovala, že na webových stránkách konference Bibliotheca academica 2018 (30.-31.10., Plzeň) je již k dispozici kompletní program naší dvoudenní akce. Zároveň se blíží datum 30. září, kdy bude uzávěrka registrace. Prosím neváhejte se tedy registrovat, pokud jste tak již neučinili. Kromě odborného programu je připraven i bohatý program doprovodný: jak v den před zahájením konference, tak i třeba exkurze do Univerzitní knihovny ZČU v úterý 30.10. a také  náš oblíbený společenský večer.

Pokud byste měli ke konferenci – její odborné či organizační části – jakékoliv dotazy, prosím, obraťte se na relevantní kontaktní osobu.

Těšíme se na setkání v Plzni.

S pozdravem a přáním příjemných posledních letních dnů,

Hanka Landová, předsedkyně Výkonného výboru AKVŠ