Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na workshop  „ERM systém a statistiky využívání EIZ“ pořádaný AKVŠ ve spolupráci s CzechELib, který se bude konat ve čtvrtek 4. října 2018 od 13:00 do  14:30 v Národní technické knihovně v Praze (místnost PC01).

Cílem workshopu je představení návrhu ERM systému ke správě agendy EIZ a diskuze týkající se funkcionality a potřeb z pohledu vysokoškolských knihoven. Prezentovány budou též požadavky na službu pro vyhodnocování statistik využívanosti EIZ.

Bližší informace, program a registrační formulář najdete na http://akvs.cz/akce/akce-2018/erm/

Těšíme se na setkání a diskuzi.

S pozdravem

B. Katolická, J. Jirát (VV AKVŠ)