Předsedkyně

PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Místopředseda

Mgr. Jan Kříž
Masarykova univerzita

Jednatelka

PhDr. Marta Machytková
České vysoké učení technické v Praze

Členové

Ing. Blanka Jankovská (od 25. 2. 2016 do 23. 2. 2017)
Univerzita Pardubice

Mgr. Jana Horká (od 23. 2. 2017 do 3. 5. 2018)
Akademie múzických umění v Praze

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Barbora Katolická
Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Jan Mach, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.
Univerzita Karlova

Mgr. Pavla Rygelová
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Předsedkyně

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze

Místopředsedkyně

PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Jednatel

Ing. Blanka Jankovská

Univerzita Pardubice

Členové

Ing. Martin Fasura

Vysoké učení technické v Brně

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Jan Mach, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Věra Svobodová

Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Sylva Řehořová

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Předsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Místopředsedkyně

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Jednatel

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze

Členové

PhDr. Ivo Brožek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

PhDr. Ondřej Fabián

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Martin Fasura

Vysoké učení technické v Brně

PhDr. Iva Horová

Akademie múzických umění v Praze

Ing. Věra Svobodová

Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Irena Šléglová

Masarykova univerzita

Předsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Místopředsedkyně

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Jednatel

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze

Členové

PhDr. Ivo Brožek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Zdeňka Dohnálková

Masarykova univerzita

Ing. Martin Fasura

Vysoké učení technické v Brně

PhDr. Iva Horová

Akademie múzických umění v Praze

Mgr. Sylva Řehořová

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Jarmila Trnčáková (do 31. 8. 2009)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Předsedkyně

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze

Místopředsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Jednatel

Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Členové

PhDr. Ivo Brožek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Zdeňka Dohnálková

Masarykova univerzita

Ing. Martin Fasura

Vysoké učení technické v Brně

PhDr. Hana Landová

Česká zemědělská univerzita v Praze

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Předsedkyně

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze

Místopředsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Jednatel

Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Členové

PhDr. Ivo Brožek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Marie Cihlová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Zdenka Ježková

Univerzita Hradec Králové

Mgr. Nataša Jursová

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

RNDr. Danuše Lošťáková

Univerzita Palackého v Olomouci

Ing. Jiří Potáček, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Předsedkyně

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze

Místopředsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Jednatel

Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Členové

PhDr. Stanislava Bícová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Mgr. Marie Cihlová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Nataša Jursová

Vysoké učení technické v Brně

RNDr. Danuše Lošťáková

Univerzita Palackého v Olomouci

Ing. Jiří Potáček, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Čestná předsedkyně AKVŠ ČR

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze
e-mail: barbora.ramajzlova@cvut.cz
telefon: 224 358 445

PhDr. Barbora Ramajzlová byla jmenována čestnou předsedkyní Asociace na 6. výroční konferenci Asociace 13. 3. 2008.

Předsedkyně

PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze
e-mail: hanalandova@sic.czu.cz
telefon: 224 384 025

Místopředseda

Mgr. Jan Kříž

Masarykova univerzita
e-mail: jkriz@fss.muni.cz
telefon: 549 49 4112

Jednatel

Ing. Václav Šubrta

Vysoká škola ekonomická v Praze
e-mail: subrta@vse.cz
telefon: 224 095 601

Členové

PhDr. Markéta Bočková

Masarykova univerzita
e-mail: mbockova@phil.muni.cz
telefon: 549 49 1508

Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze
e-mail: lenka.hrdlickova@cvut.cz
telefon: 22435 5000

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
e-mail: jiri.jirat@vscht.cz
telefon: 220 444 393

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.

Univerzita Karlova
e-mail: klara.rosslerova@ff.cuni.cz
telefon: 221 619 239

Mgr. Pavla Rygelová

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz
telefon: 597 325 171

Mgr. Helena Sedláčková

Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: helena.sedlackova@upol.cz
telefon: 585 631 702