Kontakt

Předsedkyně VV AKVŠ ČR
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
e-mail: hanalandova@sic.czu.cz
telefon: +420 224 384 002
LOGO AKVŠ (ZIP)

Korespondenční a fakturační adresa

Asociace knihoven vysokých škol ČR
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol

IČO: 70977062

Strategie AKVŠ ČR

2016 – 2020

POSLÁNÍ (MISE)

Vysokoškolské knihovny jsou nedílnou součástí univerzit, vstupují do vzdělávacího a vědecko-výzkumného procesu univerzity, jehož výsledky a naplněné cíle posouvají společnost vpřed.

Asociace knihoven vysokých škol ČR usiluje o rozvoj a kvalitu českých vysokoškolských knihoven. Zastupuje vysokoškolské knihovny při koncepčních jednáních na národní i mezinárodní úrovni. Vytváří základnu pro spolupráci s cílem zvýšit otevřenost, horizontální prostupnost, kvalitu a efektivitu nabízených služeb. Své aktivity opírá o strategické dokumenty každé členské univerzity a vytváří vhodné podmínky pro posílení a rozvoj jak stávajících, tak nových kompetencí vysokoškolských knihoven.

VIZE

AKVŠ ČR využívá všech příležitostí, které mohou pozitivně ovlivnit úspěšné působení jejích členských institucí na národní i mezinárodní úrovni. Aktivně se podílí na rozvoji informační infrastruktury pro vzdělávání, vědu a výzkum.

Základní principy naplňování:

  • Posilování pozice respektovaného partnera.
  • Posilování kompetence pracovníků vysokoškolských knihoven, zvyšování nároků na znalosti, dovednosti a odbornost.
  • Otevřenost, kvalita, relevance.
  • Národní a mezinárodní spolupráce.
  • Účast na odborných zahraničních akcích.
  • Účast zahraničních odborníků na akcích AKVŠ ČR.
  • AKVŠ ČR – silná značka.
VÝCHODISKA

Strategie AKVŠ ČR 2016 – 2020 je opřena o tři pilíře:

  1. Strategie jednotlivých členských vysokých škol.
  2. Klíčové aktivity garantované výkonným výborem.
  3. Spolupráce výkonného výboru s řediteli a vedoucími vysokoškolských knihoven.

Další informace naleznete v tomto článku:

LANDOVÁ, Hana. Asociace knihoven vysokých škol ČR: 16 let spolupráce. Duha [online]. 2018, roč. 32, č. 3 [cit. 2018-09-11]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/asociace-knihoven-vysokych-skol-cr-16-let-spoluprace>. ISSN 1804-4255.