Dotazníkové šetření na zjišťování stavu informačního vzdělávání (aktivit podporujících informační gramotnost) v knihovnách vysokých škol v ČR provádí komise IVIG už od svého vzniku v roce 2000.

Přečtěte si o průzkumech IV: LANDOVÁ, Hana a Zdeňka CIVÍNOVÁ. Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání: vývoj v letech 2006-2010 na veřejných vysokých školách v ČR. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2010, 2(2), 5-23 [cit. 2016-05-20]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/875