Publikace členů komise k problematice IV a IG

DOHNÁLKOVÁ, Eva. OPOSSUM – Online poradenské služby studentům, virtuální služby studentům České zemědělské univerzity. Ikaros[online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 2009-03-11]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4597>. URN-NBN:cz-ik4597. ISSN 1212-5075.

DOHNÁLKOVÁ, Eva. Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 2009-03-11]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5299>. URN-NBN:cz-ik5299. ISSN 1212-5075.

DOHNÁLKOVÁ, Eva. IVIG Seminar in Prague. IFLA Information Literacy Section Newsletter [online]. roč. 7, č. 2, s. 5 [cit. 2010-01-20]. Dostupný na WWW: <http://www.ifla.org/files/information-literacy/newsletters/june-2009.pdf>.

DOHNÁLKOVÁ, Eva; LANDOVÁ, Hana. Infogram – nová platforma pro podporu informačního vzdělávání. In INFORUM 2009 : 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. května 2009 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2009. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/36/>. ISSN 1801-2213.

DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky : proč je důležité definovat informační gramotnost?. Ikaros[online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1198>. ISSN 1212-5075.

DOMBROVSKÁ Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky : jak definovat informační gramotnost?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1227>. ISSN 1212-5075.

DOMBROVSKÁ Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky : klíčové kompetence a informační gramotnost. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1340>. ISSN 1212-5075.

DOMBROVSKÁ Michaela. Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME. Ikaros[online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1480>. ISSN 1212-5075.

DOMBROVSKÁ Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. UNESCO-CEI Workshop on Information Literacy Initiatives for Central and South East European Countries. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3336>. ISSN 1212-5075.

JANKOVSKÁ, Blanka. Komiks a universitní knihovna – jde to dohromady? Veřejná správa. 2011, 22(13), s. 22-23. ISSN 1213-6581.

JANKOVSKÁ, Blanka. Komiks a universitní knihovna – jde to dohromady? In INFORUM 2011: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 24. – 26. května 2011: sborník příspěvků konference[online]. Praha: Albertina icome Praha, 2011 [cit. 2011-12-07]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/sbornik/2011/68/>, ISSN 1801-2213.

JANKOVSKÁ, Blanka. Existuje přímá vazba mezi využíváním knihovny a úspěšností studentů?: projekt University of Huddersfield. In:Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2011, České Budějovice 1. – 2. 11. 2011[online]. Praha: AKVŠ ČR, 2011 [cit. 2011-12-07]. Dostupný z WWW: <http://www.akvs.cz/aktivity/ba-cpvsk-2011/ba2011-jankovska.pdf>.

JANKOVSKÁ, Blanka. Průzkum informační gramotnosti. Zpravodaj Univerzity Pardubice. 2006, č. 44, s. 37-39. Dostupný z WWW: <http://www.upce.cz/priloha/zpravodaj-44>.

JANKOVSKÁ, Blanka. Zpráva z konference INSOURCE. Inflow: information journal. 2008, roč. 1, č. 3 [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/zprava-z-konference-insource>. ISSN 1802-9736.

JANKOVSKÁ, Blanka. Infogram – cesta správným směrem?. Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 7 [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/infogram-cesta-spravnym-smerem>. ISSN 1802-9736.

JANKOVSKÁ, Blanka. Infogram – cesta správným směrem?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5594>. ISSN 1212-5075.

JANKOVSKÁ, Blanka. Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny. Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 10 [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/moznosti-mereni-efektivnosti-vykonnosti-pro-vysokoskolske-knihovny>. ISSN 1802-9736.

JANKOVSKÁ, Blanka. IVIG 2009 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 10 [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/ivig-2009-informacni-vzdelavani-informacni-gramotnost-v-teorii-praxi-vzdelavacich-instituci>. ISSN 1802-9736.

Koltay, Tibor; Krakowska, Monika; LANDOVÁ, Hana; Prokai, Margit. Information Literacy in the Visegrad Group Countries: Literature and Initiatives. Education for Information.2011, roč. 28, č. 1, s. 57-76. ISSN-0167-8329.

LANDOVÁ, Hana. Na pískoviště …. DO KNIHOVNY!? Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2011, roč. 11, č. 2. ISSN 1213-8231.

LANDOVÁ, Hana. Problematika informační výchovy na vysokých školách : studijně rozborová zpráva [online]. Praha, 2000 [cit. 2007-05-22]. 32 s. Ústav informačních studií a knihovnicví FF UK. Dostupný na WWW: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/landova.pdf>.

LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost – náš problém(?). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1024>. ISSN 1212-5075.

LANDOVÁ, Hana. Kdo, kde a jak řeší problém informační gramotnosti? Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 9 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1052>. ISSN 1212-5075.

LANDOVÁ, Hana. Americká knihovnická asociace a informační gramotnost. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 10 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1184>. ISSN 1212-5075.

LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost v kontextu vzdělávání s důrazem na vysoké školy. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1322>. ISSN 1212-5075.

LANDOVÁ, Hana. INFORUM 2003 – sekce „Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání „. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1419>. ISSN 1212-5075.

LANDOVÁ, Hana. Ohlasy Information Literacy Meeting of Experts na odborném semináři IVIG 2003. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1491>. ISSN 1212-5075.

LANDOVÁ, Hana. Průvodci světem informací aneb Příběhy výzkumníků X. Y. nejen u nás. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 11 [cit. 2007-05-22]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/2035>. ISSN 1212-5075.

LANDOVÁ, Hana et al. Information literacy programmes in higher education in the Czech Republic: The path of theory and practice. In:Information Literacy at the crossroad of Education and Information Policies in Europe. Edit. By Carla Basili. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche 2008. p. 72-91. ISBN: 978-88-8080-096-5.

STŮJ, Václav. Pojetí informační gramotnosti v doktorské práci. Christine Susan Bruce. Knihovna. 2009, roč. 20, č. 2. [cit. 2010-11-27]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/0902158.htm>.

STŮJ, Václav. Vybrané trendy a metody výuky informační gramotnosti. In Konference Infokon. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 24.11. 2007 [cit. 2008-07-08]. Dostupný z WWW: <http://archiv.infokon.cz/2007/files/stuj.ppt>.

STŮJ, Václav. Zpráva z přednášky Boba Glasse o informační gramotnosti. In Ikaros. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 09.12.2011]. Dostupný z WWW: <http://ikaros.cz/node/4265>.

TICHÁ, Ludmila. Pracovní skupina pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách po 33 měsících činnosti [online]. 2002 [cit. 2007-05-22]. Dostupný z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/cpvsk/prispevek3.html>.

TICHÁ, Ludmila. Podpora a rozvoj informační gramotnosti na vysokých školách v ČR. Vyžádaná přednáška na Seminár akademických knižníc. Informačná gramotnosť a vzdelávacie aktivity AK. Žilinská univerzita v Žiline, 3.5.2006. [online]. 2006. [cit. 22.5.2006]. Dostupné na WWW: <http://www.sakba.sk/seminar_ak/2006/seminar_ak2006.html>.

Společné publikace

TICHÁ, Ludmila; LANDOVÁ, Hana. Komise IVIG AKVŠ … a jak to bude dál? Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2011, roč. 11, č. 2. ISSN 1213-8231.

DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost – teorie a praxe v ČR. Národní knihovna, 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-19.

TICHÁ, Ludmila; DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost a vysokoškolské knihovny. In Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti. Uspořádal Miroslav Ressler ve spolupráci se Zlatou Houškovou. Praha: Národní knihovna 2006. s. 21-40. ISBN 80-7050-500-1.

Pejova, Z., Catts, R., Tichá, L., & Dombrovská, M. (Eds). (2006). Achieving an information society and a knowledge-based ekonomy through information literacy: Propsal for an information literacy platform and an action plan for central and south-east European countries. Ljubljana: ICPE. ISBN 92-9038-134-4.

DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Country Paper. Czech Republic. Vyžádaná přednáška na UNESCO-CEI Workshop on Information Literacy Initiatives for Central and South East European Countries ICPE, Ljubljana, Slovenia March 27-28, 2006. 4 s.

Příspěvky z konferencí, zprávy ze zahraničních cest

LILAC 2009 – The Librarians Information Literacy Annual Conference 30. 3. –1. 4. 2009, Cardiff University, Cardiff, Velká Británie – účastník: Lenka Bělohoubková