JMÉNO E-MAIL INSTITUCE
Mgr. Jana Adamusová adamusova@vut.cz VUT, Ústřední knihovna
Ing. Lenka Bělohoubková belohoub@vse.cz VŠE, Centrum informačních a knihovnických služeb
Mgr. Tereza Bártová tereza.bartova@cvut.cz ČVUT, Ústřední knihovna
Mgr. Zdeňka Civínová zdenka.civinova@cvut.cz ČVUT, Ústřední knihovna
Mgr. Kateřina Hajduková katerina.hajdukova@lfmotol.cuni.cz UK, Ústav vědeckých informací 2. LF
Mgr. Petra Hornochová petra.hornochova@gmail.com
Mgr. Gabriela Chromcová gabriela.chromcova@slu.cz SU, Univerzitní knihovna
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. kovarova@phil.muni.cz MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF
PhDr. Hana Landová, Ph.D. hanalandova@sic.czu.cz ČZU, Studijní a informační centrum
Bc. Klára Mašková maskova@nlk.cz Národní lékařská knihovna
Bc. Jiří Mašek jiri.masek@ujep.cz UJEP, Vědecká knihovna
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. pmazacov@phil.muni.cz MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF
Mgr. Michaela Morysková michaela.moryskova@cvut.cz ČVUT, Ústřední knihovna
Bc. Vendula Němcová vendula.nemcova@vsb.cz VŠB-TUO, Ústřední knihovna
Mgr. Darina Novotná darina.novotna@upce.cz UPa, Univerzitní knihovna
Mgr. Kristýna Paulová paulova@sic.czu.cz ČZU, Studijní a informační centrum
Mgr. Eva Sedláková sedlakova@lib.vutbr.cz VUT, Ústřední knihovna
PhDr. Ludmila Tichá ludmila.ticha@uk.cvut.cz ČVUT, Ústřední knihovna
Mgr. Ilona Trtíková ilona.trtikova@cesnet.cz CESNET
Mgr. Alexandra Vančurová alexandra.vancurova@natur.cuni.cz UK, Knihovna chemie PF
Ing. Helena Vorlová vorlova@lib.jcu.cz JČU, Akademická knihovna
PhDr. Iva Zadražilová iva.zadrazilova@gmail.com MZK v Brně, NLK