Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách (Komise IVIG)

Komise byla založena z iniciativy pracovníků knihoven ČVUT. Záměr vytvořit pracovní skupinu pro informační výchovu vznikl na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven 1999 v Ostravě, kterou pořádala Oborová sekce pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol. Východiskem záměru byla Koncepce informační výchovy na ČVUT.

Práce skupiny byla zahájena v únoru 2000 založením uzavřené řízené elektronické konference Výchova. Byly stanoveny cíle, způsob řízení a styl práce. Vytvořen byl také adresář zúčastněných knihoven a přehled jejich činností v oblasti informačního vzdělávání (IV). Původní pracovní skupina se po založení Asociace knihoven vysokých škol České republiky v roce 2002 stala jednou z jejích odborných komisí.

V odborné komisi je v současnosti zastoupeno 12 českých a moravských vysokých škol. Své zástupce v ní mají i 2 veřejné knihovny (Národní lékařská knihovna a Moravská zemská knihovna), Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Kabinet informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Více informací naleznete v tomto článku:

BĚLOHOUBKOVÁ, Lenka. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách (Komise IVIG). Duha [online]. 2018, roč. 32, č. 3 [cit. 2018-09-11]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/odborna-komise-pro-informacni-vzdelavani-informacni-gramotnost-na-vysokych-skolach-komise-ivi>. ISSN 1804-4255.

Aktivity a cíle Komise IVIG

  • podporovat aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání (IV), které přispěje k informační gramotnosti (IG) studentů i dalších uživatelů,
  • vytvořit zázemí pro pracovníky knihoven, kteří s informačním vzděláváním teprve začínají, usnadnit jim tvorbu jejich koncepce,
  • sdílet zkušenosti získané v přípravě i provádění informačního vzdělávání ve všech jeho formách (vstupní prohlídky knihoven, přednášky, školení, kurzy, výuka reálná i virtuální, tištěné i elektronické informační materiály),
  • přispět k začleňování informačního vzdělávání do učebních programů vysokých škol a být oporou či argumentem při jednání s akademickými funkcionáři,
  • spolupracovat při vytváření online kurzů informačního vzdělávání, které budou nejen výukovým zdrojem pro uživatele, ale i modelem pro ty, kdo se informačním vzděláváním zabývají,
  • udržovat přehled o stavu informačního vzdělávání a informační gramotnosti na vysokých školách u nás i v zahraničí.

Kontakt

Mgr. Kristýna Paulová
předsedkyně komise IVIG
Česká zemědělská univerzita v Praze
Studijní a informační centrum

e-mail: paulova@sic.czu.cz