• FOSTERDny otevřené vědy 2015, Praha: 21. 4. 2015 a Brno: 23. 4. 2015; celodenní semináře o otevřeném přístupu k vědeckým informacím a tvorbě politik otevřeného přístupu podpořené projektem FOSTER

 

  • WORKSHOP: DSpace 5, Ostrava, VŠB-TUO, 14. 4. 2015
Open Access Week 2014

 

Open Access Week 2013

 

 

  • SEMINÁŘ: Otevřené repozitáře 2013: Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení, Brno, VUT, 29. a 30. 5. 2013
    • RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013. Ikaros [online]. 2013, 17(8) [vid. 2015-03-23]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8007

 

Open Access Week 2012

 

 

Open Access Week 2011

 

 

logo Open Access

  • Zástupci knihoven vysokých škol a Knihovny Akademie věd ČR, kteří se 18. a 19. 5. 2010 sešli v Ostravě na VŠB-TUO v rámci 3. setkání českých uživatelů systému DSpace, se dohodli na neformálním ustavení Iniciativy pro podporu otevřeného přístupu.
    Informace o aktivitách této Iniciativy a o otevřeném přístupu (open access) obecně lze nalézt na blogu E-zdroje.
    Kontakt: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova[at]vsb.cz.

 

Open Access Week 2010