Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR (dále Iniciativa OA) vznikla v roce 2010 na semináři 3. setkání českých uživatelů systému DSpace, na němž se účastníci dohodli, že Iniciativa bude fungovat jako neformální skupina pracovníků akademických knihoven, které se dlouhodobě věnují problematice otevřeného přístupu k vědeckým informacím a budování otevřených repozitářů.

Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR prostřednictvím svých aktivit prakticky naplňuje politiku otevřeného přístupu AKVŠ ČR a plní cíle Klíčové aktivity 1 AKVŠ ČR (Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků).

Jednou ze základních činností Iniciativy OA je společné zapojení knihoven do mezinárodní propagační akce Open Access Week, k níž se Iniciativa připojila poprvé v roce 2010. Účelem této akce je propagace myšlenek a principů otevřeného přístupu a souvisejících modelů (otevřené vědy, otevřených dat, otevřených výukových materiálů aj.)
a zvýšení povědomí akademické obce o tomto fenoménu.

Iniciativa OA organizuje od roku 2013 seminář Otevřené repozitáře, který navazuje na pět ročníků Setkání českých uživatelů systému DSpace. Cílem semináře je prezentovat aktuální vývoj v oblasti otevřeného přístupu a představit konkrétní řešení z českého i zahraničního prostředí.

Význam činnosti Iniciativy OA potvrdila AKVŠ ČR podpisem Berlínské deklarace v roce 2012 a svým členstvím
v mezinárodní organizaci SPARC Europe (od r. 2015).

Aktivity a cíle Iniciativy OA

 • Propagace a informační podpora modelu a principů otevřeného přístupu
 • Sledování vývoje modelu otevřeného přístupu doma i ve světě (vývoj trendu ke zlaté a/nebo zelené cestě otevřeného přístupu)
 • Sledování problematiky otevřené vědy, otevřených výzkumných dat
 • Spojení problematiky otevřeného přístupu a etiky publikování (informační podpora boje proti predátorům
  a neetickým postupům ve vědeckém publikování)
 • Sledování problematiky zajišťování přístupu ke klíčovým EIZ v kontextu změn obchodních modelů vydavatelů
 • Pořádání pracovních schůzek členů Iniciativy a odborných seminářů a workshopů
 • Udržování komunikačních kanálů: webové stránky, facebooková stránka a twitterový profil Iniciativy
 • Účast na významných zahraničních konferencích a seminářích
 • Zapojení do mezinárodních aktivit (SPARC Europe, DOAJ, OpenAIRE)

Kontakty

Mgr. Pavla Rygelová
Ústřední knihovna VŠB-TUO
e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Další členové pracovní skupiny Iniciativy OA:

Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D.

Ústřední knihovna ČVUT
e-mail: lenka.hrdlickova@cvut.cz

Ing. Jan Mach, Ph.D.

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
e-mail: jan.mach@vse.cz

Bc. Ing. Jiří Marek

Vysoké učení technické v Brně, Creative Commons ČR
e-mail: marek.jiri.openaccess@gmail.com

Mgr. Lucie Melicharová – od 3. 11. 2017 na  mateřské dovolené

Univerzitní knihovna UPa
e-mail: lucie.melicharova@upce.cz

PhDr. Miroslava Pourová

Univerzitní knihovna ZČU
e-mail: pourova@uk.zcu.cz

Mgr. Tereza Simandlová

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN
e-mail: tereza.simandlova@lf1.cuni.cz

Jan Skůpa

Ústřední knihovna VUT
e-mail: skupa@lib.vutbr.cz

Mgr. Veronika Ungerová

Univerzitní knihovna UPa
e-mail: veronika.ungerova@upce.cz

Webové stránky