Komise podporuje aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání.
Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR prostřednictvím svých aktivit prakticky naplňuje politiku otevřeného přístupu AKVŠ ČR a plní cíle Klíčové aktivity 1 AKVŠ ČR (Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků).
NIP CZ je skupina sdružující nové informační profesionály.