Prezentace a fotky z OR 2019

Prezentace ze semináře Otevřené repozitáře 2019 jsou uložené v repozitáři DSpace VŠB-TUO: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/134420 a fotky naleznete na https://photos.app.goo.gl/SvxeqmW15JNR1n9p6. Pavla Rygelová členka VV AKVŠ a Iniciativy OA