• Statistiky vysokoškolských knihoven (workshop pro zvané zástupce VŠ knihoven), Plzeň, 3. 11. 2008
  • Knihovna a architektura: Vnitřní prostředí knihoven, Olomouc, 2. – 4. 9. 2007
  • Automatizace knihovnických procesů 2007, 11. ročník semináře, Liberec, 16. – 17. 5. 2007
  • Digitální knihovny, provoz a budování, konference EUNIS-CZ, Špindlerův Mlýn, 28. – 30. 5. 2006
  • Knihovna a architektura: Interiéry knihoven, Olomouc, 5. – 6. 9. 2005
  • Automatizace knihovnických procesů 2005, 10. ročník semináře, Liberec, 3. – 4. 5.  2005
  • Knihovna a architektura: Knihovny bez bariér, Olomouc, 21. – 23. 9. 2003
  • Automatizace knihovnických procesů 2003, 9. ročník semináře, Liberec, 15. – 16. 5. 2003