POZOR, ZMĚNA:

V letošním roce bychom nejprve chtěli dát možnost zájemcům o roli SPONZORA, aby svůj zájem vyjádřili do 20. května. Po tomto datu budeme evidovat zájem o další formy spolupráce (firemní prezentace – v případě volné kapacity; firemní stánky a roll-upy). Jedná se o organizační opatření – děkujeme za pochopení. 

Formy firemní účasti na konferenci Bibliotheca academica 2019

ROLL-UP S BANNEREM
Cena: 3 000 Kč
Firma umístí svůj roll-up s bannerem v předsálí přednáškové místnosti a na webu konference bude publikováno firemní logo s odkazem na webové stránky firmy.
Registrační poplatek pro každého zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba.
FIREMNÍ STÁNEK
Cena: 15 000 Kč
Zahrnuje jeden stůl v předsálí přednáškové místnosti, připojení na internet, roll-up s bannerem, účast pro jednoho zástupce firmy bez registračního poplatku a umístění firemního loga na webu konference s odkazem na webové stránky firmy.
Registrační poplatek pro každého dalšího zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba.
FIREMNÍ PREZENTACE
Cena: 20 000 Kč
Zahrnuje prezentaci v programu v délce 15 minut, roll-up s bannerem v předsálí přednáškové místnosti, účast pro jednoho zástupce firmy bez registračního poplatku a umístění firemního loga na webu konference s odkazem na webové stránky firmy.
Počet firemních prezentací je omezen časovými možnostmi programu konference. Předpokládají se maximálně čtyři prezentace firem. Rozhoduje pořadí přihlášení.
Registrační poplatek pro každého dalšího zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba.

Výše uvedené formy účasti jsou hrazeny na základě faktury vystavené AKVŠ ČR.

SPONZOR
Sponzorský dar: min. 40 000 Kč
Zahrnuje firemní stánek, roll-up s bannerem v předsálí přednáškové místnosti, prezentaci v programu konference v délce 20 minut, informaci o sponzorství a firemní logo na webu konference, na úvodní webové stránce konference a po dobu 12 měsíců počínaje 1. 11. také na webových stránkách AKVŠ ČR.
Se sponzorem bude uzavřena sponzorská smlouva (návrh) na období jednoho roku. Finanční částka bude uvedena ve smlouvě a sponzorem bude poukázána na účet Asociace. Sponzorství je potvrzeno po obdržení sponzorského příspěvku Asociací.
Bezplatná registrace pro max. čtyři zástupce firmy.

Všechny poplatky jsou uváděny včetně DPH.

Kontakt

Ing. Václav Šubrta
Vysoká škola ekonomická v Praze
Centrum informačních a knihovnických služeb
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

telefon: +420 224 095 601
e-mail: subrta@vse.cz

PDF ke stažení