Čtvrtek 6. prosince 2018, od 10:00 do 13:00 hod.

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Klub CIKS

VŠE

Setkání ředitelů knihoven členských univerzit pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR

Setkání ředitelů se účastní jen pozvané kontaktní osoby členů AKVŠ.

Občerstvení bude zajištěno.

Pokud se setkání nemůžete zúčastnit osobně, je možné poslat náhradníka. V tom případě, prosím, informujte organizátory na email: hanalandova@sic.czu.cz.

Prezentace a zápis ze setkání budou dostupné v Interní sekci pouze pro kontaktní osoby.

Kontakt

PhDr. Hana Landová, Ph.D., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz, telefon: +420 224 384 002

1. Přivítání účastníků a zahájení setkání (Hana Landová)
2. Aktuality z členských VŠ a jejich knihoven (všichni účastníci)
3. Aktuality z VV AKVŠ (členové VV AKVŠ)
4. CzechELib: aktuality před závěrem roku (Jiří Jirát)
5. Přípravy voleb do výkonného výboru na období 2019-2021
Přestávka, občerstvení
6. „Strategický plán 2019 – 2021“: diskuse nad první verzí
7. Zakončení setkání