Otevřené repozitáře 2018

12:00 – 13:00 Prezence účastníků

13:00 – 13:15

Zahájení – úvodní slovo, Pavla Rygelová (VŠB-TUO)
Otevřený a propojený svět

moderuje Pavla Rygelová

13:15 – 14:00

Why Identifiers and Communities of Practice Matter, Matthew Buys (ORCID)

14:00 – 14:30

ORCID na VŠB-TUO, Aleš Haladej (VŠB-TUO)

14:30 – 15:00

Projekt OpenAIRE Advance, Vlastimil Krejčíř (MU)

15:00 – 15:30

Přestávka
Open science I

moderuje Tereza Simandlová

15:30 – 16:00
Next Generation Repositories: user stories, behaviours and technical recommendations, Petr Knot (Open University, COAR)
16:00 – 16:30 DARIAH-EU – evropská infrastruktura pro digital humanities a zapojení České republiky, Martin Lhoták (Knihovna AV ČR)
16:30 – 17:00 Otevřené vzdělávací zdroje na Západočeské univerzitě v Plzni, Miroslava Pourová, Tomáš Pruner (ZČU)
17:00 – 18:00 Jaké mají knihovny místo ve světě open science? – panelová diskuze, prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (VUT), Ing. Martin Lhoták (KNAV), Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D. (CEITEC – MU), Ing. Jiří Marek (Open Content, z.s.)
18:00 – 18:15 Závěr prvního dne
08:30 – 09:00 Prezence účastníků

Od vizí ke konkrétním činům

moderuje Lenka Němečková

09:00 – 09:45

Snídaně (OA) šampiónů – ranní brainstorming nad otázkou: Jaké kroky je potřeba učinit k tomu, aby se na univerzitách začaly monitorovat výdaje za APC?

09:45 – 10:15

Licensing and open access: FinELib’s experiences, Anu Alaterä, Terhi Manninen (National Library of Finland)

10:15 – 10:45

Institucionální politiky OA na VUT, UPa, VŠB-TUO, ZČU, Jan Skůpa (VUT), Veronika Ungerová (UPa), Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Miroslava Pourová (ZČU)

10:45 – 11:15

Přestávka
Open science II

moderuje Miroslava Pourová

11:15 – 12:00

Open Science Training Handbook, Tony Ross-Hellauer (Know-Center GmbH, Austria), Helene Brinken (Georg-August-Universität Göttingen)

12:00 – 12:45

Sdílení výzkumných dat v sociálních vědách, Jindřich Krejčí (Sociologický ústav AV ČR)

12:45 – 13:15

Projekt ARCLib – open-source řešení pro dlouhodobou archivaci, Michal Růžička (MU)

13:15 – 13:45

Závěr semináře
Program semináře ke stažení