Otevřené repozitáře 2018

13. a 14. června 2018, Archiv VUT v Brně, Klatovská 18a, 602 00 Brno

Téma: Otevřené vize
Pořadatel:

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Spolupořadatel:

Ústřední knihovna VUT v Brně

Spuštění registrace: 30. 4. 2018

Ukončení registrace: při dosažení max. počtu 80 účastníků