Účastníci KAM 2018 v Bořeticích

Účastníci KAM 2018 v Bořeticích
KAM 2018 – Knihovnická akademie pro manažery
  • neděle 10. 6. 2018 – úterý 12. 6. 2018
  • Bořetice, hotel Kraví hora

Strategické řízení knihoven – úvod, nástroje, praxe

Pozn.: Akademie je určena pro vyšší a střední management vysokoškolských knihoven.

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou Fakulty sociálních studií MU Brno

Kontakty

Mgr. Irena Šléglová, vedoucí ÚK FSS MU, e-mail: sleglova@fss.muni.cz

PROGRAM
NEDĚLE
14:00 – 18:00 Příjezd, registrace, ubytování
18:00 – Slavnostní zahájení a večeře
PONDĚLÍ
09:00 – 09:40 Úvod do problematiky, představení jednotlivých bloků
(H. Landová, M. Bočková, M. Leugnerová)
09:40 – 13:00 Paralelní bloky
Blok č. 1: Tvorba vize a strategického plánu s využitím nástroje 7S
a případová studie Ústřední knihovny FF MU
(Markéta Bočková)
Blok č. 2: Efektivní zpětnou vazbou k dobrému výkonu
a spokojenosti lidí v pracovním týmu
(Marcela Leugnerová)
11:00 – 11:15 Coffee break
13:00 – 14:30 Oběd
14:30 – 17:30 Paralelní bloky č. 1 a 2
16:00 – 16:15 Coffee break
18:00 – 19:00 Večeře
19:00 – Program zvolený při registraci – varianta 1, 2, nebo 3
ÚTERÝ
09:00 – 10:30 Rekapitulace, zpětná vazba

Vize a hodnoty VŠ knihoven, plány na další vzdělávání

10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00 Zvaná přednáška na téma Jak nevyhořet a zapálit ostatní (Tomáš Kvapilík)
Profil hosta:Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík (1988)Narodil jsem se a žiji v Brně, kde jsem vystudoval magisterské obory psychologie na FSS MU a managementu na ESF MU. Dále se dlouhodobě vzdělávám jako frekventant systematického výcviku v gestalt psychoterapii.Při vysokoškolském studiu jsem pracoval jako redaktor a později editor a fotograf v několika regionálních médiích. Kromě toho jsem získával zkušenosti v oblasti PR a marketingu při práci pro politické sdružení. Po dokončení studia jsem se začal věnovat psychoterapii.Provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, pracoval jsem jako terapeut v komunitě pro drogově závislé a v současné době působím v pozici psychologa v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím. Kromě toho nastupuji jako lektor do programu MBA (Excellent Management and Leadership) v rámci University of Applied Management v Brně.S problematikou burn-out syndromu se prakticky jako terapeut a teoreticky jako lektor setkávám poměrně často. Při práci s tímto tématem kladu důraz především na nutnou míru sebereflexe a sebepoznání, aby člověk uměl rozlišit, co jsou přímo pro něj kritické faktory způsobující vyhoření a jak s nimi úspěšně pracovat. Pokud se však člověk nachází na manažerské pozici, měl by mít povědomí také o obecných souvislostech syndromu vyhoření tak, aby preventivně a případně i krizově dokázal ošetřit svůj tým.
12:00 – Oběd, odjezd

Upozornění: Max. počet účastníků: 40. Konferenční poplatek zahrnuje: ubytování, stravu a organizační náklady. Jeho výši naleznete na stránce s registrací.

Registrace je otevřena od 16. 4. do 30. 5. 2018 na této stránce.