Sponzoři:

Albertina icome Praha
EBSCO

Další vystavující:

Ceiba
Kuba Libri
MEGABOOKS
SUWECO