UPOZORNĚNÍ: Tyto formuláře jsou určeny pouze pro registraci na workshopy.
Registrační formulář na workshop č. 1

Knihovny a (nejen) knihovní systémy: co je důležité?

Moderuje: Michal Denár (Opensource.knihovna.cz + MK Č. Třebová)

Anotace: Cílem workshopu je představit a prakticky vyzkoušet metody procesního auditu. Účastníci se seznámí s praktickými aspekty výběru knihovního systému a zkušenostmi z migrací na knihovní systém Koha. 

Určení: Systémoví knihovníci, IT pracovníci, zájemci o problematiku knihovních systémů.

Kapacita je omezena na max. 30 účastníků.

Registrační formulář na workshop č. 2

Nový interiér knihovny: proces, inspirace, realita

Moderuje: Tomáš Štefek (KISK FF MU) 

Anotace: Co obnáší plánování inovací v knihovně? A kde naráží naše představy na realitu? Workshop vás zkusí provést úskalími procesu proměn knihovny.

Určení: Všichni zájemci o problematiku interiéru knihovny.  

Kapacita je omezena na max. 40 účastníků.

Registrační formulář na workshop č. 3

Obraz knihovny v rámci vysoké školy: dobrá praxe v komunikaci, sdílení zkušeností

Moderuje: Hana Landová (ČZU) a Jan Mach (VŠE)

Anotace: Sdílení dobré praxe v oblasti komunikace v rámci univerzity. Jaké jsou možnosti budování dobrého obrazu knihovny směrem k dalším součástem univerzity? Vybrané tipy a způsoby, které se osvědčily jinde. Tak proč ne i u vás? V rámci workshopu se budeme věnovat následujícím tématům:  

  • Osvědčené tipy na efektivní komunikaci s vedením univerzity.  
  • Spolupráce knihovny a dalších celouniverzitních / celofakultních pracovišť.  
  • Navazování kontaktů s vedením fakult / kateder a jednotlivými pedagogy.  
  • Spolupráce knihovny se studentskými organizacemi.
  • Knihovna v univerzitních médiích.  

Workshop bude postaven na diskusích ve skupinách nad jednotlivými tématy, sdílením dobré praxe, výměně zkušeností.  

Určení: Vedoucí pracovníci (vedoucí/ředitelé knihoven, vedoucí oddělení), PR pracovníci a všichni, jimž leží image knihovny na srdci a mají chuť se podílet na jeho vylepšování.

Kapacita je omezena na max. 50 účastníků.

UPOZORNĚNÍ: Tyto formuláře jsou určeny pouze pro registraci na workshopy.